Živočišná výroba a strava má na naše klima a naši planetu environmentální dopad, a proto se stále více setkáváme s lidmi, kteří se rozhodli s tím něco udělat a přestali do svých jídelníčků zařazovat živočišné produkty.

Rizikový kapitál může být označován jako rizikový kapitál, vlastní kapitál nebo rozvojový kapitál. Jedná se především o investici ve formě dlouhodobého financování inovačního podniku soukromými investory nebo specializovanými finančními institucemi ve formě navýšení kapitálu nebo nákupu obchodního podílu za účelem stabilizace nebo rozšíření podniku.

Inflace v roce 2022 měla být na ústupu, ale opak je pravdou. ČNB nám ukazuje přesná čísla.

1 2