Rizikový kapitál může být označován jako rizikový kapitál, vlastní kapitál nebo rozvojový kapitál. Jedná se především o investici ve formě dlouhodobého financování inovačního podniku soukromými investory nebo specializovanými finančními institucemi ve formě navýšení kapitálu nebo nákupu obchodního podílu za účelem stabilizace nebo rozšíření podniku. Může se jednat také o formu investice do podniku při jeho založení a rozjezdu. Naše investiční společnost FABA CAPITAL se věnuje rozvojovému kapitálu do různých prospěšných projektů.

Investor rizikového kapitálu obvykle získá menšinový obchodní podíl ve společnosti a podílí se sice na hlavních rozhodnutích společnosti, ale každodenní řízení společnosti přenechává původním vlastníkům. Pokud je společnost neúspěšná, investor přijde o investované prostředky. Na druhou stranu, pokud je společnost úspěšná, může menšinový podíl představovat násobek investice. Rozvojové investování jako proces probíhá v několika fázích, které souvisejí s životním cyklem podniku. V různých obdobích se kapitál používá k různým účelům. Investoři rizikového kapitálu se od sebe liší nejen velikostí a odvětvovým zaměřením, ale především zaměřením na určitou fázi vývoje podniku.

Ve společnosti FABA CAPITAL se zaměřujeme na investice do evropských podniků, které mají pozitivní dopad na životní prostředí, zdraví a energii. Náš rizikový kapitál se zaměřuje na podniky s inovativními nápady, které zlepší naši budoucnost a budoucnost dalších generací. Pokud se rozhodnete investovat s námi, může to mít pozitivní dopad na celý svět, a to je investice, která stojí za to.

Slovensko je v současné době pro investory zajímavou lokalitou a fondy rizikového kapitálu ho považují za atraktivní, což souvisí s oživením ekonomiky, zlepšením infrastruktury a podmínek podnikatelského prostředí. V odborné komunitě převládá názor, že strukturální reformy na Slovensku vytvořily vhodné makroekonomické prostředí podporující rozvoj rizikového a rozvojového kapitálu. Nyní je ten správný čas využít investiční příležitosti v podobě rizikového kapitálu, proto pojďte s námi.

Tags: