Naše novinky a články

New Project

By FABA | máj 12, 2023

Venture kapitál a umělá inteligence: Transformace trhů a společností

V současné době se umělá inteligence (UI) stává zásadním nástrojem pro transformaci trhů a společností. Tento příspěvek se zaměřuje na to, jak venture kapitál (VK) podporuje tuto revoluci a jaké jsou možnosti pro budoucí investice.

New Project

By FABA | mar 27, 2023

Budoucnost energie: Jak vodíkové reaktory mění energetiku

Energetický průmysl prochází významnými změnami s cílem zvýšit jeho účinnost a snížit jeho negativní dopad na životní prostředí. Jednou z největších výzev je hledání nových a udržitelných způsobů výroby energie.

New Project

By FABA | jan 31, 2023

Reprodukční medicína (IVF)

Muži a ženy by měli být informováni o bezpečných, účinných, cenově dostupných a přijatelných metodách plánovaného rodičovství podle vlastního výběru a měli by mít k nim přístup a měli by mít právo na vhodné služby zdravotní péče, které ženám umožní bezpečně projít těhotenstvím a porodem.

New Project

By FABA | nov 10, 2022

Životní prostředí v České republice a jak o něj pečovat

Naše prostředí nás udržuje při životě a pokud by byly naše ekosystémy poškozeny a nebyly by schopny nás podporovat zdravým vzduchem, potravou a vodou, bojovali bychom o přežití. Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) a enviromentální poradenství (EP) jsou významnými preventivními nástroji politiky životního prostředí.

New Project

By FABA | nov 10, 2022

Evropská unie a boj proti rakovině moderním přístupem

Rakovina je druhou hlavní příčinou úmrtnosti v zemích EU. Každý rok je touto nemocí diagnostikováno 2,6 milionů lidí a zemře dalších 1,2 milionů lidí.

New Project

By FABA | nov 10, 2022

BIO produkty a jejich rozdělení

BIO zkratka znamená, že cokoli, co toto označení nese je z ekologického zemědělství. To znamená, že tato zemědělství kladou důraz na minimalizaci utrpení zvířat během jejich života a zvířata jsou chována ve volném výběhu a mají mezi sebou dostatek místa

New Project

By FABA | sep 18, 2022

Lékařské technologie, inovace a inovativní léky

Lékařské inovace a inovativní léky často představují pro pacienty záchranu nebo prodloužení života ve vyšší kvalitě. České, ale i zahraniční, zdravotnictví si dnes již neumíme představit bez nových technologií a inovativních postupů, a proto si jich pár vypíšeme.

New Project

By FABA | sep 18, 2022

Rostlinná kůže: 3 nejčastěji používané rostlinné alternativy živočišné kůže

Pravá kůže je bezpochyby jeden z nejodolnějších materiálů na světě a lidé z živočišné kůže těžili po tisíce let a používali ji na oblečení, nábytek a doplňky.

New Project

By FABA | sep 18, 2022

Rostlinná strava a potraviny nahrazující maso

Živočišná výroba a strava má na naše klima a naši planetu environmentální dopad, a proto se stále více setkáváme s lidmi, kteří se rozhodli s tím něco udělat a přestali do svých jídelníčků zařazovat živočišné produkty.

New Project

By FABA | sep 01, 2022

Co je to VENTURE CAPITAL?

Rizikový kapitál může být označován jako rizikový kapitál, vlastní kapitál nebo rozvojový kapitál. Jedná se především o investici ve formě dlouhodobého financování inovačního podniku soukromými investory nebo specializovanými finančními institucemi ve formě navýšení kapitálu nebo nákupu obchodního podílu za účelem stabilizace nebo rozšíření podniku.

New Project

By FABA | sep 01, 2022

Inflace a její dopad na českou domácnost

Inflace v roce 2022 měla být na ústupu, ale opak je pravdou. ČNB nám ukazuje přesná čísla.