Reprodukční medicína (IVF)

Muži a ženy by měli být informováni o bezpečných, účinných, cenově dostupných a přijatelných metodách plánovaného rodičovství podle vlastního výběru a měli by mít k nim přístup a měli by mít právo na vhodné služby zdravotní péče, které ženám umožní bezpečně projít těhotenstvím a porodem.

Fetal with DNA on abstract background. 3d illustration

Reprodukční medicína byla poprvé vyvinuta v 70.letech 20.století. Reprodukční medicína se stala klinickou disciplínou v roce 1989 a od 70.let 20.století došlo k několika milníkům, včetně prvního narození dítěte počatého IVF v roce 1978. 

In vitro fertilizace (IVF) je metoda asistované reprodukce neboli reprodukční medicína, která zahrnuje spojení vajíčka se spermií v laboratorní zkumavce. Pokud dojde k oplodnění vajíčka a zahájení buněčného dělení, je výsledné embryo přeneseno do dělohy ženy, kde se uhnízdí do děložní sliznice a dále se vyvine. IVF obchází vejcovody a je obvykle volbou léčby pro ženy, které mají vážně poškozené nebo chybějící vejcovody. Dětem, které se po této metodě narodily, se říká „děti ze zkumavky“.

Reprodukční medicína je široký obor a zabývá se otázkami, jako je antikoncepce, pohlavně přenosné choroby, puberta, sexuální výchova, plánování rodičovství, neplodnost, sexuální dysfunkce, ovulace, menstruace, menopauza a těhotenství u žen.Obor se překrývá s několika dalšími lékařskými obory a výzkumníci pracující v reprodukční medicíně spolupracují s výzkumníky v oborech, jako je porodnictví, urogenitální medicína, psychiatrie a genetika.

Reprodukční medicína se zabývá několika zdravotními stavy, poskytuje prevenci, diagnostiku a léčbu. Primárním cílem reprodukční medicíny je podporovat plodnost u pacientů, což znamená, že obor se obvykle zabývá stavy, které mohou způsobit neplodnost. Tyto stavy zahrnují syndrom polycystických ovarií, endometriózu nebo také zánětlivé onemocnění pánve. Mezi další stavy, které mohou způsobit neplodnost, patří hormonální problémy, předchozí sexuální infekce, výsledek předchozích operací, vrozené a dědičné stavy nebo také rakovina.

Embrya se neopludňují. Po úspěšném oplodnění vajíčka spermií vznikde embryo/více embryí (spermatozoon). Tyto embrya se následně kultivují do 6. dne pro embryonální vývojovou fázi blastocysta. V této fázi zjistíte jaké má dané embryo pohlaví. Dorostlá embrya se zamrazí (kryokonzervace) a uchovávají v kapalném dusíku při teplotě okolo -196°C. Doporučená je modernější vitrifikace, kde se nevytvářejí ledové krystaly a po ohřátí jsou buňky ve skvělé formě. Embrya zkoumána preimplementační genetickou diagnostikou PGT-A , PGT-SR a PGT-M pomáhají zjistit vrozené vady. 

Výběr nejvhodnějšího embrya dnes lékaři uskutečňují na základě údajů získaných z embryoskopu. Tyto vyšetření jsou do značné míry ovlivněny jistou mírou chybovostí, které souvisí s morfologickém hodnocení embrya. 

Naše technologie zná kombinaci molekul, které se výskytují v kultivačním médiu. Jedná se o tzv. malé RNA molekuly, přičemž je velmi důležité, aby byly přítomné v určitém poměru. Objev spočívá  v tom, že poznáme určitou kombinaci těchto molekul a z nich dokážeme usoudit, které z embryí je nejvhodnější pro umělé oplodnění.

 

IVF kliniky jsou organizovány, přejí si a pracují na tom, aby měli pozitivní výsledky a zdravé živé porody. Ve většině případech se jedná o stres, úzkosti a posedlost jak pro kliniky, tak pro pacienty. Každý, kdo se účastní procesu IVF, neustále přemýšlí, co udělat víc, aby byl výsledek žádoucí. V případě pozitivního výsledku se nikdo neptá proč, ale v případě negativního výsledku se vynoří kaskáda otázek: proč k tomu došlo? Jsou nutné další testy? Můžeme upravit léčbu, aby se to už neopakovalo? Pacienti totiž touží po 100% úspěchu.

Reprodukční medicína (IVF) v České republice

Česká republika má dlouhou historii reprodukční medicíny. Pouhé čtyři roky poté, co se 25.července 1978 narodilo první dítě počaté metodou IVF, se v roce 1982 narodilo v České republice také první dítě počaté metodou IVF. Odhad European Society of Human Reproduction and Embryology uvádí, že 4 % všech dětí v ČR se narodilo prostřednictvím asistované reprodukce. Dnes je v České republice více než 50 IVF klinik s rostoucí tendencí. Jedná se především o střední až velká centra plodnosti: asi 37 % klinik provede 500-1000 cyklů ročně, 23 % dokonce více než 1000 cyklů ročně. Celkově se v ČR ročně provede asi 14 000 ošetření neplodnosti. V některých zemích je léčba IVF nákladná, zvláště když páry prodělaly několik neúspěšných pokusů. V České republice tomu tak však není. V porovnání s ostatními zeměmi EU jsou ceny za léčbu neplodnosti v ČR až o 50 % nižší.

Někdy může být cesta k rodičovství opravdu náročná, a proto první kontakt s klinikou IVF je důležitým krokem na Vaší cestě k plodnosti.