Potravinová výroba stojí před výzvami, které se neustále zintenzivňují v důsledku rostoucí světové populace, změny klimatu a omezených zdrojů.

Plasty se staly neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života, ale jejich neudržitelný vliv na životní prostředí se stal naléhavým problémem. Nárůst výroby plastů a neustále se zvyšující objem plastového odpadu ohrožuje biodiverzitu, kvalitu vod a vzduchu, a nakonec i naše zdraví. Abychom zmírnili tuto krizi, je nezbytné hledat a rozvíjet alternativy k tradičním plastům.

Investice do výzkumu Alzheimerovy choroby jsou důležité nejen z hlediska zdravotní péče, ale také z ekonomického hlediska. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že počet případů Alzheimerovy choroby se každých 20 let zdvojnásobí, což znamená, že v roce 2050 by počet lidí s touto chorobou mohl dosáhnout 152 milionů.

V současné době se umělá inteligence (UI) stává zásadním nástrojem pro transformaci trhů a
společností. Tento příspěvek se zaměřuje na to, jak venture kapitál (VK) podporuje tuto revoluci a
jaké jsou možnosti pro budoucí investice.

Energetický průmysl prochází významnými změnami s cílem zvýšit jeho účinnost a snížit jeho negativní dopad na životní prostředí. Jednou z největších výzev je hledání nových a udržitelných způsobů výroby energie.

Muži a ženy by měli být informováni o bezpečných, účinných, cenově dostupných a přijatelných metodách plánovaného rodičovství podle vlastního výběru a měli by mít k nim přístup a měli by mít právo na vhodné služby zdravotní péče, které ženám umožní bezpečně projít těhotenstvím a porodem.

Naše prostředí nás udržuje při životě a pokud by byly naše ekosystémy poškozeny a nebyly by schopny nás podporovat zdravým vzduchem, potravou a vodou, bojovali bychom o přežití. Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) a enviromentální poradenství (EP) jsou významnými preventivními nástroji politiky životního prostředí.

Rakovina je druhou hlavní příčinou úmrtnosti v zemích EU. Každý rok je touto nemocí diagnostikováno 2,6 milionů lidí a zemře dalších 1,2 milionů lidí.

BIO zkratka znamená, že cokoli, co toto označení nese je z ekologického zemědělství. To znamená, že tato zemědělství kladou důraz na minimalizaci utrpení zvířat během jejich života a zvířata jsou chována ve volném výběhu a mají mezi sebou dostatek místa

Živočišná výroba a strava má na naše klima a naši planetu environmentální dopad, a proto se stále více setkáváme s lidmi, kteří se rozhodli s tím něco udělat a přestali do svých jídelníčků zařazovat živočišné produkty.

1 2